Uniwersytet Łódzki, kierunki

Uniwersytet Łódzki posiada bardzo dużą ilość rozmaitych kierunków. Studenci z Łodzi rozpoczynając studia na Uniwersytecie Łódzkim, mają do wyboru kilkanaście wydziałów zarówno nauk humanistycznych jak i ścisłych. Uczelnia w 2007 roku znalazła się wśród pięciuset najznamienitszych uczelni świata, według magazynu The Times. Powodzeniem cieszy się wydział prawa i administracji, wydział zarządzania, matematyki i informatyki, a […]