Uniwersytet Łódzki, kierunki

Uniwersytet Łódzki posiada bardzo dużą ilość rozmaitych kierunków. Studenci z Łodzi rozpoczynając studia na Uniwersytecie Łódzkim, mają do wyboru kilkanaście wydziałów zarówno nauk humanistycznych jak i ścisłych. Uczelnia w 2007 roku znalazła się wśród pięciuset najznamienitszych uczelni świata, według magazynu The Times.

Powodzeniem cieszy się wydział prawa i administracji, wydział zarządzania, matematyki i informatyki, a także wiele kierunków humanistycznych. Studia na Uniwersytecie Łódzkim jak na większości polskich uczelni, kończą się obroną pracy dyplomowej. Studia pierwszego stopnia wymagają napisania i obrony pracy licencjackiej, studia drugiego stopnia, pracy magisterskiej.

Pisanie prac dyplomowych nie jest wcale prostym zadaniem, wymaga pozyskania odpowiedniej wiedzy z zakresu studiowanego kierunku, a także umiejętności, nie tylko skutecznego wyszukiwania odpowiednich informacji, ale także łączenia faktów i wyciągania wniosków. Uniwersytet Łódzki utrzymuje dość wysoki standard nauczania, w związku z tym prace dyplomowe są sprawdzane zarówno pod kontem treści, zgodności tematycznej, poziomu pracy, jak i pod względem  plagiatu. Uczelnia korzysta z programu antyplagiatowego, który wychwytuje podobieństwa w tekście, co grozi dyskwalifikacją pracy.

Uniwersytet Łódzki i perspektywy po nim.

Uniwersytet Łódzki posiada bardzo dużą ilość kierunków. Generalnie bardziej perspektywicznymi kierunkami są kierunki ścisłe, nie zaś humanistyczne. Studiowanie administracji może być dla nas bardzo ryzykowne. Obecnie w administracji publicznej zarobki są z reguły niskie. Kwestia awansu w sferze budżetowej nie zawsze jest jasna. Często na stanowiskach publicznych ważne są tzw. układy i koneksje.

Lepszym kierunkiem wydaje się być informatyka. Zapotrzebowanie na informatyków jest obecnie olbrzymie. Szacuje się, że w Polsce jest 50 000 wakatów dla programistów. W całej Europie deficyt programistów szacowany jest na 800 000. Coraz więcej biznesów będzie bazowało na sztucznej inteligencji oraz technologiach kryptowalutowych. Studiowanie fizyki oraz chemii, przy polskim rynku pracy stanowi duże ryzyko. Polska gospodarka nie jest innowacyjna. Na portalach ogłoszeniowych ofert pracy dla fizyków i chemików nie ma.

Nawet jeśli są, to wymagane jest tam wieloletnie doświadczenie. W przypadku chemii praca ta jest raczej niezdrowa dla organizmu. Napisanie samej pracy magisterskiej nie jest gwarancją sukcesu zawodowego. Dla pracodawców coraz bardziej liczy się praktyczne doświadczenie niż sam dyplom.

Dodaj komentarz